تماس با ما

پیغام گیر:

پیغام بگذارید و یا پیام بدهید:                             09159254946

 

اینستاگرام، سروش، ایتا:                                     09154724046

 

ایمیل:                                                   sam4946@gmail.com

 

نشانی:

 

صرف روزها و ساعت ها برای نوشتن مطالب و بارگذاری آن ها در وب سایت، فقط و فقط به خاطر لحظه ای است که تو به آن نگاه می کنی.
این نگاه تو است که محرک قلب من است!
بودنت را با عضویت در وب سایت یا از یکی از روش های بالا نشانم بده تا بدانم که هستی.
این بودن تو است که نوای هستی مرا می خواند.