علت وجود حیل شرعیه و احکام عملی متشابه

بسم الله الرحمن الرحیم

در این مقاله کوتاه و مختصر سعی شده، خدمت شما عزیزان، در رابطه با موضوعاتی بسیار مهم صحبت کنیم.

این موضوع مهم که باید قبل از ورود و یادگیری احکام شرعی به آن بپردازیم، مسائلی است که انسان را در فهم احکام، دچار مشکلات اساسی و بنیادین می کند. به عنوان مثال، آیا تشابه سجده کردن به کعبه مکرمه و سجده کردن بر بت به معنای این است که هر دو بت پرستی و حماقت است؟ چگونه است که مسلمانان هم به گل و خشت سجده می کنند، اما خود را خداپرست می نامند و مخالفین خود را بت پرست؟ یا اثبات مقامات بسیار بلندمرتبه و بالاتر از عقلهای بشری برای معصومین صلوات الله علیهم أجمعین می نمایند، اما الوهیت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را زیر سؤال برده و مسیحیان را مشرک می نامند؟

نکته اساسی و مهم دیگر که در عکس هم به آن اشاره شده همین است که اگر شخص، انواع ادیان را با یک معیار نسنجد، قطعا خطای شدیدی مرتکب شده است. تا زمانی که سعی نکنیم تمام ادیان را با عقل خود بسنجیم، و از بررسی دین خود بترسیم، هرگز و هرگز دینی از ما پذیرفته نیست و زحمات بی فایده بسیار، هیچ گونه اثری بر نجات در آخرت ندارد و حال آن که هنوز نیت خود را تصحیح نکرده ایم و در عقاید خود راه اشتباه را پیموده ایم.

برای این که به خوبی بتوانیم وارد بحث اصلی شویم، این مقدمه کوتاه را عرض کردم. خواهشمند است برای مطالعه کامل مطلب، فایل پیوست شده زیر را دریافت فرمایید.