نماز در قطب

بسم الله الرحمن الرحیم

یک بار دیگر به تصویر بالا نگاه کنید! آنجا روز است یا شب!؟!

در این نوشته قصد داریم به بررسی حکم شرعی نماز بپردازیم. البته حکم نماز در جایی که خورشید، غروب و طلوع ندارد یا تنظیمات آن با شهرهای ما تفاوت های زیادی دارد.

یک مسلمان اگر در آن مناطق زندگی کند، باید نمازهای خود را چگونه بخواند. آیا باید وقتی اختراع کرده و مانند مناطق دور از منطقه خود نماز بخواند یا وظیفه او طوری دیگر است. آیا اگر خورشید در منطقه غروب نکند، او می تواند اصلا نماز مغرب و صبح نخواند و فقط همان یک نماز ظهر را بخواند؟

پیشنهاد می کنم با مطالعه دقیق این مقاله، به حکم این مسأله پی برده و ضمنا دقت فرمایید که ما سعی می کنیم حرف های تکراری نزنیم. بلکه تمام مطالب را با دلیل و برهان قطعی از فرمایشات معصومین صلوات الله علیهم أجمعین استنباط کرده و بدون تقلید از دیگران می نویسیم إن شاء الله. می توانید این مقاله را از قسمت پایین دانلود کنید.