کتب علیکم الصیام (2): سلام ماه خدا!

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا

و ای عید دوستان او!

سلام بر تو ای گرامی ترین همنشین از اوقات و ای بهترین ماه در روزها و ساعات!

سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در تو نزدیک بود و اعمال در آن منتشر بود!

سلام بر تو ای همنشینی که تا هستی، قدر و منزلت تو بزرگ است و تا رفتی، دوری تو دردناک است و درد جدایی از تو محل امید است!

سلام بر تو! اما نه آنکه از روی دلتنگی با تو وداع کنم! و نه آنکه ترک روزه داری تو را از روی ملالت کنم!

سلام بر تو! تویی که قبل از آنکه بیایی، در آرزوی تو بودیم و پیش از آنکه بروی، در حسرت و حزن تو می سوزیم!

سلام بر تو!

سلام بر شب قدر که بهتر است از هزار ماه!

سلام بر تو! تا دیروز چقدر دلبسته ات بودیم! و فردا چقدر آرزومند و مشتاق تو خواهیم بود!

سلام بر تو! سلام بر فضل تو که از آن محروم شدیم! سلام بر برکات تو که از ما گرفته شد!

خدایا! این بنده چه دارد تو را گفتن و به کدامین مناجاتش تو را خواندن!

خدایا! ما را بپوشان!

خدایا! از ما درگذر!

خدایا! مصیبت ما را در از دست دادن ماه خودت بنگر و برای ما جبران فرما!

خدایا! در عید فطر، گناهان ما را محو فرما!

خدایا! خطاهای پیدا و پنهان ما را بیامرز!

خدایا! نبود ماه مبارک رمضانی، مگر آنکه مرا در آغوش رحمت خودت، غوطه ور ساختی!

خدایا! هنوز چشم به راه نسیمی از دریای کرامت و رأفت تو هستم!

ای حنان!

ای منان!

ای آن که بی منت می دهی و منت برای تو است!

ای آن که بی استحقاق می بخشی و استحقاق برای تو است!

دوستت دارم!

ای محبوب یگانه من!

 

 

رمضان المبارک، 1441 ه.ق.