مثلث آتش: بانک، بورس، بیمه!

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ای درباره بورس:

این روزها اخبار بورس خیلی داغ بود و ناگهان به مانند سال 84، ریزشی شدید، سرمایه بسیاری از زودباوران و ساده لوحان را بر باد داد.

افرادی که در حال گرفتن سود از بانکها بودند، گمان کردند سود 50 درصدی در بورس، همانند برگ خزان، ریخته شده و فقط باید آنها را جمع کرد!

و البته بهتر از این، نمیشد جمع شود!

بسیار ساده عرض میکنم که ما هرگز از این بازارنما (که حتی مطمئن نیستم بازارنما هم باشد)، دل خوشی نداشتیم و دوست هم نداشتیم سراغ آن برویم.

لکن برخی از نزدیکان ما متأسفانه درگیر بورس بودند و به همین دلیل، مرتب استخاره می گرفتند!! گویی به جای تاس قمار، از استخاره نعوذ بالله استفاده می کردند. --از روی نادانی، نه از روی توهین و بی اعتقادی--

لذا مجبور به ورود علمی به این بازار شده و بر ما معلوم گشت که خرید و فروشهای موجود در بورس، همانند بانک و بیمه، همگی حرام و غیر شرعی است و آنانی که ممکن است به نحوی حلال هم باشند، با شبهه بسیار بالا مواجه هستند. حقیر که نمیتوانم بگویم حلال است. و چگونه حرام نباشد، و حال آنکه بازی بزرگی است که عموما نادانان، در شرط بندی و قمار فرد غالب و دسیسه گر، زندگی و دین خود را می بازند.

اینها حوضهایی هستند که خورده خورده، کاسه های پولهای حلال مردم را با فریب و با دروغ و یا به طمع انداختن آنها، گرفته و در حوضی ریخته اند که پر از بول است. و بعد، از همان حوض پر از بول، بولهای بیشتری تولید کردند و همین را به ایشان بازگرداندند، اگر بازگردانند! و به این واسطه، مال ایشان را حرام کردند. خوراکشان را، مسکنشان را، لباسشان را، حرام کردند!

این سه نهاد بی نهاد!

این سه نماد اسلام ستیزی!

این سه آتش افروز ایمان و مال مردم!

شیمیدانها می گویند سه عامل، باعث بروز آتش میشود: ماده سوختنی، هوای دارای اکسیژن، گرما!

چه نیکو است و چه لازم و متحتم و واجب است از این پس، شما مسلمانان، شما اقتصاددانان مذهبی، شما مردم، عوامل بروز و ظهور آتش سوزی و خانمان سوزی را تغییر دهید!

آری! در واقع، مثلث آتش: بانک، بورس و بیمه است!

سعی شد در این نوشتار کوتاه، اصل مطلب، بیان شود. إن شاء الله بیان استدلالهای لازم در آینده، انجام خواهد شد.