به یاد محتشم!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

1) سلام من به حسین و به کربلای حسین
تمام عالم امکان شود فدای حسین


2) چو محتشم به عزایت شدم به سوز و گداز
تمام کائن و ما کان، کند رثای حسین


3) به نونُ والقلمُ و کا،فُ هاُ یا عین صاد
شکسته شد قلم کون ز خون شرع حسین


4) رسیده خون علیّت به مَطلَع خورشید
به بی گناهی اصغر، کنم عزای حسین


5) به جبرئیل امین و به آه جانسوزش
به عترت نبویّ و به اهل بیت حسین


6) کند چو هروله زینب، به صبر ربّانیّ
خیامُ مروهُ تلُّ، صفا فدای حسین


7) صَلا بزن چو سکینه، واله و حیران
به سوی خون خدا رو، چو ذوالجناح حسین


8) بیا به سر بزنیم و نوای والهفاه
ز داغ لاله مهجور، طواف آل حسین


9) به قبله گاه سماویّ، شَوط عاشقی بنما
دهد خدا به تو اجری، چو ناصران حسین


10) مقدسا به جنونی، شو همره اسراء
به پای آبله بسته، به نینوای حسین

سروده 11صفرالمظفر1442 ه.ق.