کتب علیکم الصیام (1)

بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهیم زیر قدم های خودمان را نگاه کنیم. الآن چه چیزی زیر پای ما است.

می خواهیم بدانیم کجا آمده ایم.

وقتی می گوییم مهمان خدا شده ایم، یعنی چه؟!

مهمان که خودش حبیب خدا است. پس اگر مهمان خداییم، حبیب خدا هم هستیم. عیال خدا هم هستیم.

دیگر خداوند که مشخص است با دوستش چطور معامله می کند. دیگر عیالش را که معلوم است چطور نان می دهد.

آری ما مهمان خدا شده ایم تا نان بخوریم!

نانی که از پیش خدا بیاید، خوردن هم دارد. حتما نانش کره ای است، وسطش هم پر از مغز گردو...

می خواهیم بدانیم وقتی مهمان هستیم، ما می رویم به خانه او یا او می آید به خانه ما! پس ما در خانه او هم هستیم. خانه خدا کجا است؟!

زیر قدم های ما! کعبه؟ مسجد؟ زیر قدم های ما! ما داخل خانه خدا رفته ایم، مهمانی.

چه سفره ای پهن شده است. پر از خوراکی هایی که در هیچ جای دیگر ندیده ایم. یکی را نگاه می کنی شیر است، یکی شیربرنج، یکی فرنی، یکی نان، یکی شربت سرد، یکی خرما، یکی کباب و انواع میوه های رنگارنگ...

آری!

بسیار متنوع و لذیذ

آه! صدای مناجات می آید

گویا سحر شده...

اللهم إنی أسألک من بهائک و من جمالک و من جلالک و من عظمتک و من نورک...

سبحان الله المحسن