غیبت و ظهور منجی

مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف

بسم الله الرحمن الرحیم     در زمانی قرار گرفته ایم که وعده الهی برای ظهور آخرین بازمانده عصمت و آخرین خلیفه خداوند سبحان نزدیک است. زیرا او گفته است ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس و امروز مردم با دست خودشان آن چنان فسادی ایجاد کرده اند که در نظر ما فقیران، بالاتر از آن متصور نیست. ادامه