مسلمان حقیقی

لاف عشق

بسم الله الرحمن الرحیمناگهان مرد وسط مشاجره گفت: ولی من واقعا دوستت دارم!زن: دوستم داری؟ این معنی دوست داشتنه؟!مرد: خوب اذیت میکنی!قضاوت: زن راست گفت. این معنی دوست داشتن نیست.از کجا فهمیدیم؟ اولا دوست داشتن مراحل زیادی دارد. نباید اشتباه کرد. اما خلاصه اش سه مرحله است: دوست داشتن، عاشق شدن و ادامه

مار خوش خط و خال

بسم الله الرّحمن الرّحیم گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار؛ کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست مهره ­بازان کنونی، خود را به لباس مار درآورده، اما ادعای دوستی می کنند! شگفت آور نیست؟!تا کنون شنیده بودیم گرگ در لباس میش؛ شنیده بودیم دوست در لباس دوست و دشمن در لباس دشمن. ندیده بودیم و نشنیده بودیم ادامه

شبی با بینوایان

بسم الله الرحمن الرحیممرد جوان گرسنه بود و وارد مغازه ­ای شد. باید برای شام و صبحانه چیزی می خرید. اما وقتی به ماشین آمد احساس کرد زیاده­ روی کرده است. او یک بسته غذای یک نفره برای شام و یک خامه عسلی برای صبحانه و یک بسته نان تست خریده بود. زیاده روی کرده بود؟اما قلبش لرزید، گمان کرد زیاده­ روی ادامه

باد خزانی

بسم الله الرحمن الرحیمدر دوره ای زیست می کنیم که باد خزان شدیدی می وزد. باد خزان که نماینده میراندن و فنا است. بادی که باید خود را از آن پوشاند، چرا که پیک مرگ است.باد خزانی که بر خلاف باد سحرگاه بهاران، ناموس ما را می میراند.ناموس ما و معشوق ما را تلف می کند، زشت می کند.راستی، ناموس و معشوق ما ادامه