مسائل اجتماعی

کاشت ناخن مصنوعی

بسم الله الرحمن الرحیمبعد از حمد خداوند عالم و صلوات و سلام بر محمد و آل محمد، عرض می شود چندی پیش یکی از خواهران ایمانی از حقیر در رابطه با حکم کاشت ناخن مصنوعی پرسش کردند. دوست داشتم که این متن را با شما به اشتراک بگذارم. چرا که هر کس باعث خیری شود و یا منع از شری کند، مانند کسی است که به آن خیر ادامه

تحقیقی در معنای حجاب

بسم الله الرحمن الرحیمهمان طور که عادت ما قرار گرفته، هر از گاهی یکی از مسائل شرعی را بررسی می کنیم و با بازنگری اساسی در آیات قرآنی، احادیث وارد شده و فتاوای علمای بزرگوار، جمع‌بندی کرده و نظر نهایی را می‌نویسیم. هدف ریشه‌ای ما، پرداختن به مسائل پرتکراری که همیشه بوده و خواهد بود، نیست. بلکه تأکید ادامه