شعر و دکلمه

یک انار با دو حکم!

بسم الله الرحمن الرحیمعبد الله بن ابی یعفور می گوید به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه، عرض کردم: «قسم به خدا! اگر اناری را دو نصف کنی و بفرمایی که نصف آن حلال و نصف دیگرش حرام است، مطمئنا شهادت خواهم داد که قطعا آن چه را فرمودی حلال، حلال است و قطعا آنچه را فرمودی حرام، حرام است. حضرت امام ادامه

ولی، چه خوب شد نیامدی...

چه روزها که یک به یک، غروب شد، نیامدیچه اشکها که در گلو، رسوب شد نیامدیخلیل آتشین سخن، تبر به دوشِ بت شکنخدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدیبرای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نهبرای عده‌ای، ولی، چه خوب شد نیامدیتمام شب و روز، خود، در انتظار  رفته استدوباره صبح، ظهر، نه! غروب شد نیامدی ادامه

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم...

بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودمدر نهانخانه جانم، گل یاد تو، درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچیدیادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن ادامه

شعبانیه

مثلِ راننده‌ای که دمِ رفتن‌اش است و دنبالِ مسافر می‌گردد،فکر می‌کنم ماهِ شعبان هم نزدیک ِ رفتن‌اش شده و بی‌صدا صدا می‌زند:#مناجات_شعبانیه !نبود؟ ادامه