شعر و دکلمه

جنگل پاییزی

بسم الله الرحمن الرحیم مثل یک جنگل پاییزی سرما خوردهشده ام بی رمق و غم زده و تا خورده اخم کن، زخم بزن، تلخ بگو، سر بشکنقالی آن گاه عزیز است که شد پا خورده ماهی کوچک اگر دل نسپارد چه کندبس که آب و نمک از سفره ی دریا خورده عشق، داغ است و دوای تن سرد من و تودور آتش بنشینیم دو سرما خورده؟ برسانید به ادامه

به یاد محتشم!

بسم الله الرحمن الرحیم  1) سلام من به حسین و به کربلای حسینتمام عالم امکان شود فدای حسین2) چو محتشم به عزایت شدم به سوز و گدازتمام کائن و ما کان، کند رثای حسین3) به نونُ والقلمُ و کا،فُ هاُ یا عین صادشکسته شد قلم کون ز خون شرع حسین4) رسیده خون علیّت به مَطلَع خورشیدبه بی گناهی اصغر، کنم عزای حسین5) ادامه

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه ادامه

به خداحافظی تلخ تو سوگند ... نشد

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد…که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشدلب تو میوه ممنوع ولی لب‌هایم…هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشدبی قرار توام و در دل تنگم گله‌هاست…آه بی‌تاب شدن عادت کم حوصله‌هاستبا چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر…هیچ‌کس هیچ‌کس این‌جا به تو مانند نشدهرکسی در دل من جای خودش را دارد…جانشین ادامه

اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل (مثنوی معنوی)

 پیل اندر خانهٔ تاریک بودعرضه را آورده بودندش هنوداز برای دیدنش مردم بسیاندر آن ظلمت همی‌شد هر کسیدیدنش با چشم چون ممکن نبوداندر آن تاریکیش کف می‌بسودآن یکی را کف به خرطوم اوفتادگفت همچون ناودانست این نهادآن یکی را دست بر گوشش رسیدآن برو چون بادبیزن شد پدیدآن یکی را کف چو بر پایش بسودگفت شکل پیل ادامه

یک انار با دو حکم!

بسم الله الرحمن الرحیمعبد الله بن ابی یعفور می گوید به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه، عرض کردم: «قسم به خدا! اگر اناری را دو نصف کنی و بفرمایی که نصف آن حلال و نصف دیگرش حرام است، مطمئنا شهادت خواهم داد که قطعا آن چه را فرمودی حلال، حلال است و قطعا آنچه را فرمودی حرام، حرام است. حضرت امام ادامه

ولی، چه خوب شد نیامدی...

چه روزها که یک به یک، غروب شد، نیامدیچه اشکها که در گلو، رسوب شد نیامدیخلیل آتشین سخن، تبر به دوشِ بت شکنخدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدیبرای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نهبرای عده‌ای، ولی، چه خوب شد نیامدیتمام شب و روز، خود، در انتظار  رفته استدوباره صبح، ظهر، نه! غروب شد نیامدی ادامه

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم...

بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودمدر نهانخانه جانم، گل یاد تو، درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچیدیادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن ادامه

شعبانیه

مثلِ راننده‌ای که دمِ رفتن‌اش است و دنبالِ مسافر می‌گردد،فکر می‌کنم ماهِ شعبان هم نزدیک ِ رفتن‌اش شده و بی‌صدا صدا می‌زند:#مناجات_شعبانیه !نبود؟ ادامه